متن آهنگ ایرانی در این وبلاگ متن بهترین آهنگ ها رو میتوانید ببینید و در صورت تمایل متن آهنگ درخواستیه خود را اعلام کنید و یا حتی برای ما ارسال کنید! http://ahangtext.mihanblog.com 2020-08-03T23:41:28+01:00 text/html 2011-08-28T19:42:02+01:00 ahangtext.mihanblog.com داداش حسین متن آهنگ آدم آهنی بنیامین بهادری http://ahangtext.mihanblog.com/post/122 <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"><br></font><p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span style="font-size: 10pt; " lang="FA">متن ترانه های آلبوم 85 از بنیامین</span></b></p> <br><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><font style="font-weight: bold; " size="3">متن آهنگ آدم آهنی بنیامین <br></font></font></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><a href="http://ahangtext.mihanblog.com/" target="_blank" title="متن آهنگ ایرانی"><img style="width: 210px; height: 214px; " src="http://s2.picofile.com/file/7126691070/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C.jpg" alt="عکس بنیامین بهادری" vspace="0" align="bottom" border="0" hspace="0"></a><br><font size="2"> <br> حالم بده حالم بده عشقم رفته نیومده</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> نه سر زده, نه زنگ زده, نه کسی جاشو بلده</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> آدم بده نگو به من عاشق شدن نیومده</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> آدم بده حالم بده ، حالم بده, حالم بده<br> <br> آخه خیلی وقته دلم برای گریه لک زده </font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> قلبی که از آهن باشه انگار تو حبس ابده</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> امشب درجه ی تبم روی هزار و سیصده</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> اما شاید به چشم تو این تب فقط یه عدده</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> حالم بده, حالم بده</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> کاش ببینم که اومده دکمه ی قلبمو زده</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> کاش بدونه اومدنش برای من زندگیه مجدده</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> اما شاید مردده</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> یا که بودم از اولش برای اون یه عشق خارج از رده</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> حالم بده</font></p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "> </span><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"><br></font> text/html 2011-08-28T19:35:32+01:00 ahangtext.mihanblog.com داداش حسین متن آهنگ ترانه واژه(ساعت)بنیامین بهادری http://ahangtext.mihanblog.com/post/121 <p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span style="font-size: 10pt; " lang="FA">متن ترانه های آلبوم 85 از بنیامین</span></b></p> <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"><br></font><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><font size="3"><span style="font-weight: bold; ">متن آهنگ ترانه واژه بنیامین</span></font></font></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><a href="http://ahangtext.mihanblog.com/" target="_blank" title="متن آهنگ ایرانی"><img style="width: 202px; height: 206px; " src="http://s2.picofile.com/file/7126691070/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C.jpg" alt="عکس بنیامین بهادری" vspace="0" align="bottom" border="0" hspace="0"></a><font size="2"><br><br> ساعت دیوار چشمات قلبم نمییای نمییای نمییای</font> </p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> آلبوم گریه نامه عاشق نمیخای نمییای نمییای</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> من درد تو سرد بر گرد برگرد(2)</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> ساعت دیوار چشمات قلبم آلبوم گریه نامه عاشق</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> نمیخای نمییای نمییای</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> آینه گلدون شونه خونه عزیزم عزیزم عزیزم</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> من درد تو سرد بر گرد برگرد(2)</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> ساعت دیوار چشمات قلبم آلبوم گریه نامه عاشق</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> آینه گلدون شونه خونه عزیزم نمییای نمیخای</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> نیمکت گیتار پاییز مهتاب میمونم نمییای میمیرم</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> من درد تو سردبر گرد برگرد من درد تو سرد بر گرد </font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> ساعت دیوار چشمات قلبم آلبوم گریه نامه عاشق</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> آینه گلدون شونه خونه نیمکت گیتار پاییز مهتاب</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> نمیخای نمییای عزیزم</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> ساعت دیوار چشمات قلبم نمییای نمییای نمییای(2)</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> ساعت دیوار چشمات قلبم دستم اما دستات هرگز </font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> نمیخای عزیزم نمییای</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> ساعت دیوار چشمات قلبم دستم اما دستات هرگز</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> عشقت آتیش آروم جونم نمیشه نمییای عزیزم</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> ساعت دیوار چشمات قلبم دستم اما دستات هرگز</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> عشقت آتیش آروم جونم نیمکت گیتار پاییز مهتاب </font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> میمونم میمیرم نمییای</font></p> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "> </span> text/html 2011-08-28T19:30:21+01:00 ahangtext.mihanblog.com داداش حسین متن آهنگ من امشب میمیرم بنیامین بهادری http://ahangtext.mihanblog.com/post/120 <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-weight: bold;"><font size="2">متن ترانه های آلبوم 85 از بنیامین</font></p> <br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"><br></font><p style="text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " align="right"><font size="2"><font size="3"><span style="font-weight: bold; ">متن آهنگ من امشب میمیرم بنیامین</span></font></font></p><p style="text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " align="right"><a href="http://ahangtext.mihanblog.com/" target="_blank" title="متن آهنگ ایرانی"><img style="width: 234px; height: 239px; " src="http://s2.picofile.com/file/7126691070/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C.jpg" alt="عکس بنیامین بهادری" vspace="0" align="bottom" border="0" hspace="0"></a><font size="2"><br> <br> یه عاشق بی قایق تو دریاها ، چشماشو می بنده تو رویاها <br> <br> من عاشق بی قایق تو دریاها می میرم</font></p> <p style="text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " align="right"><font size="2"><br> چشمامو می بندم بی رویاها می میرم</font></p> <p style="text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " align="right"><font size="2"><br> میرم و می میرم آسوده میشم از عشق</font></p> <p style="text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " align="right"><font size="2"><br> میرم و می میرم</font></p> <p style="text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " align="right"><font size="2"><br> جشن تولد مرگمو برای تو زیر آب میگیرم</font></p> <p style="text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " align="right"><font size="2"><br> یه زیبا نگاهش به موجا، یه عاشق بی ساحل تو دریا </font></p> <p style="text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " align="right"><font size="2"><br> پریای دریا من امشب می میرم</font></p> <p style="text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " align="right"><font size="2"><br> از عشق یه زیبا من امشب می میرم</font></p> <p style="text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " align="right"><font size="2"><br> میرم و می میرم آسوده میشم از عشق</font></p> <p style="text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " align="right"><font size="2"><br> میرم و می میرم </font></p> <p style="text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " align="right"><font size="2"><br> جشن تولد مرگمو برای تو زیر آب میگیرم</font></p><p style="text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " align="right"><font size="2"> من عاشق بی قایق تو دریا، چشمامو می بندم بی رویا<br> <br> یه زیبا نگاشو چه آروم به موجا می دوزه</font></p> <p style="text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " align="right"><font size="2"><br> یه عاشق بی ساحل چه تنها تو دریا می سوزه</font></p> <p style="text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " align="right"><font size="2"><br> میرم و می میرم آسوده میشم از عشق</font></p> <p style="text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " align="right"><font size="2"><br> میرم و می میرم</font></p> <p style="text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " align="right"><font size="2">&nbsp;<br> جشن تولد مرگمو برای تو زیر آب میگیرم </font></p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "> </span><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"><br></font> text/html 2011-08-28T19:26:12+01:00 ahangtext.mihanblog.com داداش حسین متن آهنگ بی اعتنا بنیامین بهادری http://ahangtext.mihanblog.com/post/119 <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="2">متن ترانه های آلبوم 85 از بنیامین</font></p> <br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"><br></font><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; " size="3">متن آهنگ بی اعتنا بنیامین</font></font></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><a href="http://ahangtext.mihanblog.com/" target="_blank" title="متن آهنگ ایرانی"><img style="width: 211px; height: 215px; " src="http://s2.picofile.com/file/7126691070/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C.jpg" alt="عکس بنیامین بهادری" vspace="0" align="bottom" border="0" hspace="0"></a><br><font size="2"> <br> تنگ غروب هوای تو ، تنگ غروب صدای تو<br> <br> تنگ غروب را افتادم دنبال رد پای تو</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> همه جا رو گشتم از تو رد پایی نیست که نیست</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> هیچ کجایی یه نشونی یه صدایی نیست که نیست</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> چشام به راه جاده هاس</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> سواره ها پیاده میرفتن و میومدن اما نبودن گل من</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> از همه جا رفته بودی ، بی اعتنا رفته بودی<br> <br> من موندم و خیابونا ، پرسه زدن تو میدونا<br> <br> به هر کسی می رسیدم ، نشونیتو می پرسیدم<br> <br> تو کوچه ها و خونه ها بودم مث دیوونه ها</font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"> <br> عکستو از دور می دیدم ، دنبال تو میدویدم<br> <br> می رسیدم جات خالی بود ، سایه ی تو خیالی بود<br> <br> <br></font> text/html 2011-08-28T19:21:34+01:00 ahangtext.mihanblog.com داداش حسین متن آهنگ یادم میاد بنیامین بهادری http://ahangtext.mihanblog.com/post/118 <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="2">متن ترانه های آلبوم 85 از بنیامین</font></p> <br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"><br></font><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><font style="font-weight: bold; " size="3">متن آهنگ یادم میاد بنیامین</font></font></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><br></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><a href="http://ahangtext.mihanblog.com/" target="_blank" title="متن آهنگ ایرانی"><img style="width: 220px; height: 225px; " src="http://s2.picofile.com/file/7126691070/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C.jpg" alt="عکس بنیامین بهادری" vspace="0" align="bottom" border="0" hspace="0"></a><font size="2">&nbsp;</font></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"> ه امروز درست یک ساله و ده ماهه و دو روزه که ندیدمت</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> یه حرفی مونده تو دلم دلم میخواد بگم بهت</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> که دوست دارم بهت بگم دوست دارم</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> دوست دارم دوست دارم دوست دارم</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> وقتی نگات یادم میاد ، قشنگیات یادم میاد</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> یادم میاد گفتی بهم دلم میگه شاید دیگه نبینمت نبینمت نبینمت نبینمت</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> گفتی بهم شاید دیگه نبینمت</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> تا که منم بگم بهت امروز درست یک ساله و ده ماهه و دو روزه که ندیدمت</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> تو قول دادی دیگه نیای تو خوابم، جا نذاری عکستو تو کتابم<br> <br> من اما تو بیداری هم هر روز میبینم خوابتو</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> هر روز تو این یک ساله و ده ماهه و دو روزه که...</font></p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "> </span><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"><br></font> text/html 2011-08-28T19:17:35+01:00 ahangtext.mihanblog.com داداش حسین متن آهنگ اینم بمونه بنیامین بهادری http://ahangtext.mihanblog.com/post/117 <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="2">متن ترانه های آلبوم 85 از بنیامین</font></p> <br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"><br></font><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><font style="font-weight: bold; " size="3">متن آهنگ اینم بمونه بنیامین <br></font></font></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><a href="http://ahangtext.mihanblog.com/" target="_blank" title="متن آهنگ ایرانی"><img style="width: 205px; height: 209px; " src="http://s2.picofile.com/file/7126691070/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C.jpg" alt="عکس بنیامین بهادری" vspace="0" align="bottom" border="0" hspace="0"></a><br><font size="2"> <br> هوا بوی نم گرفته ، دوباره دلم گرفته<br> <br> صدای گریه ی بارون ، تو خیابون دم گرفته<br> <br> با نگاهت قلبمو ازم گرفتی اینم بمونه</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> با غرورت منو دست کم گرفتی اینم بمونه</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> گفتی که قلبتو پس میدم دیوونه اینم بمونه</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> گفتم این قلب توه پیشت بمونه اینم بمونه</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> خواستم عاشقت کنم گفتی محاله اینم بمونه</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> گفتی که تو هم دلت چه خوش خیاله اینم بمونه</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> من میگفتم شب عشق با این سیاهی نداره ترسی برام وقتی تو ماهی</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> تو میگفتی آره من ماهم ولی تو اومدی آسمونت رو اشتباهی </font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> اینم بمونه اینم بمونه</font></p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "> </span><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"><br></font> text/html 2011-08-28T19:07:20+01:00 ahangtext.mihanblog.com داداش حسین متن آهنگ خاطره ها بنیامین بهادری http://ahangtext.mihanblog.com/post/116 <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> <br></font><p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2">متن ترانه های آلبوم 85 از بنیامین</font></p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </span><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><br><br> </font><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" dir="RTL"><font size="3">متن آهنگ خاطره ها بنیامین</font></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><a href="http://ahangtext.mihanblog.com/" target="_blank" title="متن آهنگ ایرانی"><img style="width: 203px; height: 207px;" src="http://s2.picofile.com/file/7126691070/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C.jpg" alt="عکس بنیامین بهادری" vspace="0" align="bottom" border="0" hspace="0"></a> <br> <br> چشمامو رو هم میذارم و تورو بیادم میارم</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> دوباره دست تکون میدن اونا ، تورو به هم نشون میدن اونا</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> کم میارم آخه تورو ، تورو بیادم میارمو<br> <br> دنیا دیگه مث تو نداره ، نداره نه می تونه بیاره<br> <br> دلا همه بیقراره عشقن ، اما عشقه که واسه تو بی قراره<br> <br> هیشکی مثل تو نمیتونه ، نمیتونه قلبمو بخونه<br> <br> بگو بگو کدوم خیابونه ، که منو به تو میتونه برسونه؟<br> <br> نه...</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br> نداره دنیا مثل تو... مثل تو... ، نداره دنیا مثل تو... مثل تو...<br> <br> دنیا دیگه مث تو نداره ، نداره نه می تونه بیاره<br> &nbsp;<br> دلا همه بیقراره عشقن ، اما عشقه که واسه تو بی قراره<br> <br> </font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> <br></font> text/html 2011-08-28T19:01:11+01:00 ahangtext.mihanblog.com داداش حسین متن آهنگ عاشق شدم بنیامین بهادری http://ahangtext.mihanblog.com/post/115 <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="RTL"><font size="2">متن ترانه های آلبوم 85 از بنیامین</font></p> <p style="margin-bottom: 12pt; text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " align="right"><font size="2"><br> <br> <br><font size="3"><span style="font-weight: bold;"> متن آهنگ عاشق شدم بنیامین</span></font><br> <br> </font><a href="http://ahangtext.mihanblog.com/" target="_blank" title="متن آهنگ ایرانی"><img style="width: 195px; height: 199px;" src="http://s2.picofile.com/file/7126691070/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C.jpg" alt="عکس بنیامین بهادری" vspace="0" align="bottom" border="0" hspace="0"></a><br><font size="2"> <br> عاشق شدم کاش ندونه ، دست دلم رو نخونه<br> <br> اگه بدونه میدونم ، دیگه با من نمی مونه<br> <br> اونکه پیشش دل من گیره ، اگه بدونه میذاره میره<br> <br> اگه بدونه دیوونم کرده ، میره و دیگه بر نمیگرده<br> <br> عاشق شدم کاش ندونه ، دست دلم رو نخونه<br> <br> اگه بدونه میدونم &nbsp;، دیگه با من نمی مونه<br> <br> عاشق شدم دلواپسم ، گرفته راه نفسم<br> <br> دلهره دارم که بهش میرسم یا نمیرسم، چشمای اون سر به سرم میذاره<br> <br> دست از سر من بر نمیداره ، داره بلا سرم میاره<br> <br> اما خودش خبر نداره ، دستام اگر که رو بشه<br> <br> دلم بی آبرو بشه ، راز مگو بگو بشه<br> <br> عاشق شدم کاش ندونه ، دست دلم رو نخونه<br> <br> اگه بدونه میدونم دیگه با من نمی مونه ، عاشق شدم دلواپسم</font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><font size="2">گرفته راه نفسم، دلهره دارم که بهش میرسم یا نمیرسم</font></p> text/html 2011-08-28T18:48:57+01:00 ahangtext.mihanblog.com داداش حسین متن آهنگ لکنت بنیامین بهادری http://ahangtext.mihanblog.com/post/114 <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><strong><span lang="AR-SA">متن ترانه های آلبوم 85 از بنیامین</span></strong></font></p> <br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"><br></font><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><b><span lang="AR-SA">متن آهنگ لکنت بنیامین</span></b></font></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><a href="http://ahangtext.mihanblog.com/" target="_blank" title="متن آهنگ ایرانی"><img style="width: 203px; height: 207px;" src="http://s2.picofile.com/file/7126691070/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C.jpg" alt="عکس بنیامین بهادری" vspace="0" align="bottom" border="0" hspace="0"></a><br><font size="2"><span dir="LTR"> <br> </span><span lang="AR-SA">اگه یه وقت بغض می کنم </span><span lang="FA">، </span><span lang="AR-SA">(گاهی) تبسم می کنم</span></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><span dir="LTR"><br> </span><span lang="AR-SA">می خوام بگم عاشقتم ، دست و پام و گم می کنم</span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span lang="AR-SA">می خوام بگم جون منی ، آتیش به جونم می گیره</span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span lang="AR-SA">می خوام بگم دوست دارم ، اما ززبونم می گیره</span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span lang="AR-SA">م_ من اگه (تو تو) رو دو دوباره نه نه نه نه نه نبینمت</span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span lang="AR-SA">می می میرم</span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span lang="AR-SA">م_ من اگه (تو تو) رو دو دوباره نه نه نه نه نه نبینمت</span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span lang="AR-SA">می می میرم</span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span lang="AR-SA">وقتی حرفام و می خوردم</span></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><span dir="LTR"><br> </span><span lang="AR-SA">داشتم از (عشقت) می مردم</span></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><span dir="LTR"><br> </span><span lang="AR-SA">وقتی لبهام و می دوختم </span></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><span dir="LTR"><br> </span><span lang="AR-SA">(توی آتیشت میسوختم</span><span dir="LTR">(<br> <br> </span><span lang="AR-SA">م_ من اگه تو تو رو دو دوباره نه نه نه نه نه نبینمت</span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span lang="AR-SA">می می میرم</span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span lang="AR-SA">م_ من اگه تو تو رو دو دوباره نه نه نه نه نه نبینمت</span></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><span dir="LTR"><br> </span><span lang="AR-SA">می می میرم</span></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><span dir="LTR"><br> </span><span lang="AR-SA">وقتی بودم سرد و ساکت </span></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><span dir="LTR"><br> </span><span lang="AR-SA">داشت دلم می شد هلاکت</span></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><span dir="LTR"><br> </span><span lang="AR-SA">فکر میکردم تو تویی جفتم </span></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><span dir="LTR"><br> </span><span lang="AR-SA">سوختم و آبتو نگفتم</span></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><span dir="LTR"><br> </span><span lang="AR-SA">خواستم از چشمات نیفتم</span></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><span dir="LTR"><br> </span><span lang="AR-SA">خواستم از چشمات </span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span lang="AR-SA">م_ من اگه تو تو رو دو دوباره نه نه نه نه نه نبینمت</span></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><span dir="LTR"><br> </span><span lang="AR-SA">م_ من اگه تو تو رو دو دوباره نه نه نه نه نه نبینمت</span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span lang="AR-SA">می می میرم</span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span lang="AR-SA">م_ من اگه نو نو رو دو دوباره نه نه نه نه نه نبینمت</span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span lang="AR-SA">می می میرم</span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span lang="AR-SA">وقتی بودم سرد و ساکت </span></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><span dir="LTR"><br> </span><span lang="AR-SA">داشت دلم می شد هلاکت</span></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><span dir="LTR"><br> </span><span lang="AR-SA">فکر میکردم تو تویی جفتم </span></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><span dir="LTR"><br> </span><span lang="AR-SA">سوختم و آبتو نگفتم</span></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><span dir="LTR"><br> </span><span lang="AR-SA">خواستم از چشمات نیفتم</span></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><span dir="LTR"><br> </span><span lang="AR-SA">خواستم از چشمات </span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span lang="AR-SA">م_ من اگه تو تو رو دو دوباره نه نه نه نه نه نبینمت</span></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><span lang="AR-SA"><span>&nbsp;</span></span><span dir="LTR"><br> </span><span lang="AR-SA">می می میرم</span></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA">&nbsp;</span></font></p> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "> </span> text/html 2011-08-28T13:37:36+01:00 ahangtext.mihanblog.com داداش حسین متن آهنگ پرنده ی مهاجر داریوش http://ahangtext.mihanblog.com/post/113 <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">&nbsp;</span></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"> </font><p dir="LTR" style="text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " align="right"><font size="2"><b><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA">متن آهنگ پرنده ی مهاجر داریوش</span></b></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"><a href="http://ahangtext.mihanblog.com/" target="_blank" title="متن آهنگ ایرانی"><img style="width: 216px; height: 216px; " src="http://s2.picofile.com/file/7126455806/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4.jpg" alt="عکس داریوش" vspace="0" hspace="0" align="bottom" border="0"></a> </font><p dir="LTR" style="text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " align="center"><font size="2"><b><span style="font-size: 11pt; color: black; ">&nbsp;</span></b></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">&nbsp; ای&nbsp;پرنده ی مهاجر </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA">، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">ای پر از شهوت رفتن</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">فاصله قد یه دنیاست</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">بین دنیای تو و من</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">تو رفیق شاپرک ها </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA">، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">من تو فکر گلمونم</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">تو پی عطر گل سرخ ، من حریص بوی نونم</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">دنیای تو بی نهایت </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA">، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">همه جاش مهمونی نور</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">دنیای من یه کف دست</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">رو سقف سرد یک گور</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">من دارم تو ادمک ها میمیرم</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">تو برام از پری ها قصه میگی</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">من توی حیله ی وحشت میپوسم</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA">برام از خنده چرا قصه میگی <br></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">کوچه پس کوچه ی خاکی ، در و دیوار شکسته</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">آدمای روستایی</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">با پاهایه پینه بسته</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">پیش تو یه عکس تازست </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA">، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">واسه البوم قدیمی</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">یا شنیدن یه قصه</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">از یه عاشق قدیمی</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">برای من زندگیمه</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">پره وسوسه پره غم</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">یا مثل نفس کشیدن</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">پر لذت دمادم</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">ای پرنده ی مهاجر</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA">، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">ای پر از شوق پریدن</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">خستگی کوله بار</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">روی رخ بت تن من</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">مثل یک پلنگ زخمی</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">پر وحشت نگاهم</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">میمیرم اما هنوزم دنبال یه جور پناهم</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">نباید مثل یه سایه</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">زیر پاها زنده باشیم</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"> </font> <p dir="LTR" style="text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " align="right"><font size="2"><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">مثل چتر خورشید باید</span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ، </span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">روی برج دنیا باشیم</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " size="2"> </font> text/html 2011-08-28T13:34:41+01:00 ahangtext.mihanblog.com داداش حسین متن آهنگ چشم من داریوش http://ahangtext.mihanblog.com/post/112 <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="RTL"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA">&nbsp;</span></font></p> <p style="text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="right"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black;"><b><span dir="RTL" style="color: black;" lang="AR-SA">متن آهنگ چشم من داریوش</span></b></span></font></p><p style="text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="right"><a href="http://ahangtext.mihanblog.com/" target="_blank" title="متن آهنگ ایرانی"><img style="width: 245px; height: 245px;" src="http://s2.picofile.com/file/7126455806/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4.jpg" alt="عکس داریوش" vspace="0" hspace="0" align="bottom" border="0"></a></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">&nbsp;</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">بیا منو یاری بکن</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">غیرگریه مگه کاری میشه کرد</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA"><span>&nbsp;</span>کاری از ما نیاد زاری بکن</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">اون که رفته دیگه هیچ وقت نمیاد</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">تا قیامت دل من گریه میخواد</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">هرچی دریا رو زمین داره خدا</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">با تموم ابر های اسمونا</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">کاش می داد همه رو به چشم من </span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">تا چشام به حال من گریه کنن</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">اون که رفته دیگه هیچ وقت نمیاد</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">تا قیامت دل من گریه میخواد</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">قصه ی گذشته های خوب من </span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">خیلی زود مثل یه خواب تموم شدن ، حالا باید سر رو زانوم بزارم<span>&nbsp; </span></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">تا قیامت اشک حسرت ببارم</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">دل هیشکی مثل من غم نداره</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">مثل من غربت و ماتم نداره</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">حال که گریه دوای دردمه</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">چرا چشمام اشکشو کم میاره</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">خورشید روشن ما رو دزدیدن</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">زیر اون ابرای سنگین کشیدن</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">همه جا رنگ سیاه ماتمه </span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">فرصت موندنمون خیلی کمه</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">اون که رفته دیگه هیچ وقت نمیاد</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">تا قیامت دل من گریه میخواد</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">سرنوشت چشاش کوره نمیبینه </span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">زخم خنجرش میمونه تو سینه</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">لب بسته سینه ی غرق به خون</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">قصه ی موندن ادم همینه</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">اون که رفته دیگه هیچ وقت نمیاد</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">تا قیامت دل من گریه میخواد</span></font></p> text/html 2011-08-28T13:31:17+01:00 ahangtext.mihanblog.com داداش حسین متن آهنگ سربه داران داریوش http://ahangtext.mihanblog.com/post/111 <br><p style="text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="right"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; "><b><span dir="RTL" style="color: black; " lang="AR-SA">متن آهنگ سر به داران داریوش<br></span></b></span></font></p> <p style="text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="right"><a href="http://ahangtext.mihanblog.com/" target="_blank" title="متن آهنگ ایرانی"><img style="width: 198px; height: 198px;" src="http://s2.picofile.com/file/7126455806/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4.jpg" alt="عکس داریوش" vspace="0" hspace="0" align="bottom" border="0"></a><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; "> <br></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">به پا خیزید الا ای سوگ واران ، الا ای وارثان به پاخیزید اگر زخمیده دردید</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">اگر با شب پرستان در نبردید</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">به پا خیزید که نا اهلان به کارند</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">همه مردان عاشق سر به دارند ، به پا خیزید به پا خیزید به پا خیزید</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">کشیدن تازیانه بر تن ما</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">نشاندن دشنه ی دشمن به دلها</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">دل بی کینه را به نیزه کردند</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ،</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">تن گلگونه را در مسلخ بند</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">بر روی چشم ما شب را کشیدند</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA">، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">گلوی سربداران را بریدند</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">به پا خیزید به پا خیزید به پا خیزید</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ، </span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">اگر فریاد ما بر شب گناه است</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">اگر امروز دل ما بی پناه است</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">بخوان با ما سرود فتح فردا</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">که فردا میرسد با پرچم ما</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">بخوان با ما سرود فتح فردا</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">که فردا میرسد با پرچم ما</span></font></p> <p style="text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="right"><font size="2"><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">به پا خیزید به پا خیزید به پا خیزید</span></font></p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </span> text/html 2011-08-28T13:28:22+01:00 ahangtext.mihanblog.com داداش حسین متن آهنگ شب داریوش http://ahangtext.mihanblog.com/post/110 <p style="text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="right"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black;"><b><span dir="RTL" style="color: black;" lang="AR-SA">متن آهنگ شب داریوش</span></b></span></font></p><p style="text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="right"><font size="2"><a href="http://ahangtext.mihanblog.com/" target="_blank" title="متن آهنگ ایرانی"><img style="width: 222px; height: 222px;" src="http://s2.picofile.com/file/7126455806/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4.jpg" alt="عکس داریوش" vspace="0" hspace="0" align="bottom" border="0"></a><span style="font-size: 11pt; color: black; "><b><span dir="RTL" style="color: black;" lang="AR-SA"></span></b><a href="http://mojeze-khamush.mihanblog.com/post/7"><b><span dir="RTL" style="color: black; " lang="AR-SA"><br></span></b></a></span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">وقتی تو شب گم میشدم </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"><span>&nbsp;</span>، </span><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; color: black; ">ستاره شب شکن نبود <br></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">میون این شب زده ها</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">کسی به فکر من نبود</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA"><span>&nbsp;</span>وقتی تو شب گم میشدم </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA">، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">هم خونه خواب گل میدید</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">هم سایه از خوشه ی خواب، <span>&nbsp;</span>سبد سبد خنده میچید</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">اواز خونه کوچه ها ، شعراشو از یاد برده بود</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">چراغها خوابیده بودن ، شعلشونو باد برده بود</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">اخ اگه شب شیشه ای بود</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">پل به ستاره میزدم</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">شکسته اینه ی شبو نیزه یه خورشید میشدم</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">اخ اگه مرگ امون میداد</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">دوباره باغ میشدم</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">تو رگ یخ بسته ی شب نبز چراغ میشدم</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">وقتی تو شب گم میشدم </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"><span>&nbsp;</span>، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">ستاره شب شکن نبود</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">میون این شب زده ها</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">کسی به فکر من نبود</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">اخ که تو اقیانوس شب</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">سوختنمو کسی ندید</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">تو برزخ بیداد شب</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">کسی به دادم نرسید</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">وقتی تو شب گم میشدم </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA">، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">دلم میخواست شعله بشم</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">رو سایه های یخ زده</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">دسته نوازش بکشم</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">دلم میخواست اشتی بدم</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">تگرگو با اقاقیا</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">خورشید مهربونی رو</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">مهمون کنم به خونه ها</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">اخ اگه مرگ امون میداد</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">دوباره باغ میشدم</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">تو رگ یخ بسته ی شب نبز چراغ میشدم</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">وقتی تو شب گم میشدم </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"><span>&nbsp;</span>، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">ستاره شب شکن نبود</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">میون این شب زده ها</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">کسی به فکر من نبود</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">وقتی تو شب گم میشدم </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA">، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">هم خونه خواب گل میدید</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">هم سایه از خوشه ی خواب، سبد سبد خنده میچید</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font> text/html 2011-08-28T13:24:52+01:00 ahangtext.mihanblog.com داداش حسین متن آهنگ شیرین و فرهاد داریوش http://ahangtext.mihanblog.com/post/109 <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><br><br> </font><p style="text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="right"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; "><b><span dir="RTL" style="color: black;" lang="AR-SA">متن آهنگ شیرین و فرهاد داریوش</span></b><a href="http://mojeze-khamush.mihanblog.com/post/8"><b><span dir="RTL" style="color: black; " lang="AR-SA"><br></span></b></a></span></font></p> <p style="text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="right"><font size="2"><a href="http://ahangtext.mihanblog.com/" target="_blank" title="متن آهنگ ایرانی"><img style="width: 187px; height: 187px;" src="http://s2.picofile.com/file/7126455806/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4.jpg" alt="عکس داریوش" vspace="0" hspace="0" align="bottom" border="0"></a><span style="font-size: 11pt; color: black; "> <br></span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; color: black; ">شیرین من تلخی نکن با عاشق <br></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">تموم میشن گم میشن این دقایق</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">دنیای ما مال منو تو این نیست</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">رو کوه دیگه فرهاد کوهکنی نیست</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">یه روزی میاد که نمیدونیم کی هستیم</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">یاری کی بودیمو عشق کی بودیمو چی هستیم</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">شیرین شیرینم واسه تو شدم یه فرهاد </span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">شیرین شیرینم نده زندگیمو بر باد</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">من نمیگم فرهاد کوهکنم من</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">تیشه به کوهها که نمیزنم من</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">فرهاد عاشقم قلم تیشمه</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA">،</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">از تو نوشتن همه اندیشمه</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">یه روزی میاد که نمیدونیم کی هستیم</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">یاری کی بودیمو عشق کی بودیمو چی هستیم</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">شیرین شیرینم واسه تو شدم یه فرهاد </span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">شیرین شیرینم نده زندگیمو بر باد</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">من نمیگم فرهاد کوهکنم من</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">تیشه به کوهها که نمیزنم من</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">عاشق تو بی تو به کوه نمیره</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">وقتی نباشی تو خودش میمیره</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">یه روزی میاد که نمیدونیم کی هستیم</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">یاری کی بودیمو عشق کی بودیمو چی هستیم</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">شیرین شیرینم واسه تو شدم یه فرهاد </span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">شیرین شیرینم نده زندگیمو بر باد</span></font></p><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> <br></font><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </span> text/html 2011-08-28T13:21:27+01:00 ahangtext.mihanblog.com داداش حسین متن آهنگ عروسک قصه ی من داریوش http://ahangtext.mihanblog.com/post/108 <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><br></font><p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA">&nbsp;</span></font></p> <p style="text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="right"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; "><b><span dir="RTL" style="color: black; " lang="AR-SA">متن آهنگ عروسک قصه ی من داریوش <br></span></b></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><a href="http://ahangtext.mihanblog.com/" target="_blank" title="متن آهنگ ایرانی"><img style="width: 221px; height: 221px;" src="http://s2.picofile.com/file/7126455806/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4.jpg" alt="عکس داریوش" vspace="0" hspace="0" align="bottom" border="0"></a></font></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">عروسک قصه ی من</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ،</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">&nbsp;گهواره ی خوابت کجاست</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">قصر قشنگ کاغذی، پولک افتابت کجاست</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">بال و پر نقره ای ، کفتر عشقمو کی بست</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">اینه طوطی منو ،سنگ کدوم کینه شکست</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">عروسک قصه ی من ، زخم شکسته با تنت</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">بمیرمت شکسته دل چه بی صداست شکستنت</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">صدای عشق منو تو</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">که تلخ گریه اوره</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">تو اون سکوت قصه ای </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"><span>&nbsp;</span>، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">شاید صدای اخره</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">بعد از منو تو عاشقی </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"><span>&nbsp;</span>، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">شاید به قصه ها بره</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">شاید با مرگ منو تو ، عاشقی از دنیا بره</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">عروسک قصه ی من، <span>&nbsp;</span>سوختن من ساختنمه</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">تو این قمار بی غرور، بردن من باختنمه</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">عروسک قصه ی من، شکستنت فال منه</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">این سایه همیشگی مرگه که دنبال منه</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">عروسک قصه ی من ،زخم شکسته با تنت</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">بمیرمت شکسته دل ،چه بی صداست شکستنت</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">جفت های عاشقو ببین</span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="AR-SA"> ، </span><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">از پل ابی میگزرن</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">عروسک قلبشونو ، به جشن بوسه میبرن</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">اما برای عشق ما ، اون لحظه ی ابی کجاست</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">عروسک قصه ی من ، پس شب افتابی کجاست</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">عروسک قصه ی من ، زخم شکسته با تنت</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-size: 11pt; color: black; " lang="FA">بمیرمت شکسته دل ،چه بی صداست شکستنت</span></font></p> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </span><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><br></font>